ให้เข้าสู่ระบบ luckybeet678 เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ ปุ่มรูปฟันเฟือง

แล้วคลิ๊กที่  “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

ใส่รหัสผ่านใหม่ลงไป สองครั้ง แล้วกด “บันทึกรหัสผ่าน”